element_business.png
button_3_vie.png
QUẢN TRỊ
CHƯƠNG TRÌNH
KINH DOANH
element_scholarship.png
button_1_vie.png
text_hocbong.png
element_marketing.png
CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN TRỊ
button_1_vie.png
KINH DOANH
& MARKETING
element_tourism.png
CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN TRỊ
button_2_vie.png
& KHÁCH SẠN
DU LỊCH

Tại sao là PSB?

100% vốn đầu tư nước ngoài, được điều hành bởi học viên PSB Singapore với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

12 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép

100% giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm thực tế

Liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, mang lại 91% cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

BẠN CẦN NHẬN THÔNG TIN THÊM VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC?

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới.

/home